Иван Мавроди

Иван Василев Мавроди е роден на 5.08.1911 г. в бесарабското българско село Катаржино (сега село Краснознаменка), Одеска област, Украйна. Родителите му са бедни селяни - потомци на българи-преселници. През 1930 г. получава средно образование, а през 1935 г. завършва Одеския педагогически институт и дълги години работи като учител в българските села в Бесарабия. От първите дни на Великата отечествена война е в редовете на действащата армия. Награден е с военни награди. Литературната си дейност започва през 1932 г., когато публикува първите си разкази и стихотворения. През 30-те години работи като редактор в българското детско списание “Бъди готов!” и във в. “Колективист”. В Държавното издателство на националните малцинства в гр. Харков излизат първите му книги на български език: “Партизани и други разкази” - (1932), “На пълен ход” (1934), “Дочо Цигуларов” (1941). Има издадени книги и на руски език. През целия си живот Иван Мавроди пише стихотворения и разкази на български език. През 1972 г. молдовско издателство отпечатва стихосбирката му “За тебе аз мисля”. Това е втора книга на български език в следвоенното време (първата е на Петър Бурлак-Вълканов “Моя южна равнина”, Кишинев, 1967). Няколко пъти е посещавал България. Публикувал е разкази, стихове и интервюта в български вестници и списания. Умира през 1981 г. в Одеса, където е живял.


Публикации:


Поезия:

ЕДНА Е ТЯ/ брой 36 януари 2012

ДОСТОЕН БРАТ БЪДИ/ брой 46 декември 2012

ПОМНЯ/ брой 81 февруари 2016


За Иван Мавроди:

ИВАН МАВРОДИ/ автор: Александър Визиров/ брой 46 декември 2012