ДОЛИНА

Андрей Андреев

ДОЛИНА

Искам да те видя в тази долина,
дума да ти кажа в тази долина,
с тебе да осъмна в тази долина,
с тебе да премина тази долина.

Долината ражда хляб за всички хора.
Долината носи вест за всички хора.
Долината крие скръб за всички хора.
Долината пази гроб за всички хора.

Ако я преминеш в часове щастливи,
ако я докоснеш със душа дълбока -
мълнии по тебе през нощта ще падат,
а крило орлово денем ще те води.

Ти къде остана в дните й широки?
И къде в небето нощно закъсняваш?
Долината чака дума да ти кажа.
Долината чака хляб да ти отгледам.

Че веднъж осъмваш, за да я преминеш,
и веднъж замръкваш, а вестта за тебе
като самодива със очи самотни
скита по земята, но не те достига.


НОЩТА НА АВГУСТ

Нощта на август вече отминава.
А няма август скоро да се върне.
Дочувам вятъра. А той, преди да съмне,
ще ме застигне в есента кафява.
А ти ще отпътуваш, ще заминеш
и с мен през тези нощи ще останат
една звезда, наляво от Балкана,
едно небе, червено като глина.
И ще ме гложди мисълта, спасена
сред многото заблуди и измами,
че август бе единствен дом за двама
бездомници… Сред цялата вселена.
Дано да разбереш, че аз не мога
да не дочакам есенната шума.
Балканът слуша всяка моя дума.
Звездата гледа земния ми огън.
А покрай мен закръгленото зърно,
обистрено от слънцето, узрява…
И нощите на август отминават.
А няма август скоро да се върне.


РАКОВИЦА

            Смешна жал, нелепа жал.
                        Димчо Дебелянов

Каквото да си спомня тук,
оставам сам като звездите.
И само звездния олук
ръка протяга през мъглите.

И само вятър ме теши
и шушне шумата на двора,
че ако имаме души,
ще имат домовете хора.

Тук някога съм се родил
под ясната им месечина.
Навярно съм ги наследил,
щом цял живот са ми Родина.

Навярно затова боли
и кърша нервно сухи пръсти,
че ти, съдба, не се смили
над гроба им дори, над кръста…

И тръгна ли среднощ, луна
над хълмовете ще изплува
и ранна есенна слана
в нозете ми ще затанцува.

И път ще видя, засиял
в предмостията към звездите.
И смешна жал, нелепа жал
ще сипе светлина в очите.