Открито

Не ми отнемай правото за цвете,
което идвам да ти поднеса. 

Аз знам, че цвете се поднася живо,
ако потрябва и във гроб дори.

Да кротна - кротък няма да остана -
едва ли и остатъка си ще спестя.
Светът е и на лудите си даден.

Не ми отнемай лудостта…

Погледай идването ми.
Вземи подадената красота.
Ако потрябва и ръката ми вземи.

Не ми отнемай правото да се родя отново…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА