Интимно

Тичах, за да хвърля стъпка лична
пред момичетата.
И да ги прегърна.
За приличие обличах
сянката си.
Плакал съм единствено от близост,
влизал в ритъма на стиховете си.
Светлото ме е прикътвало и голо.
Гол и аз с момичетата
съм замръквал. 

По съмнало след стъпката ми
тръгваше благоприличието.

Май момичетата ме обичаха…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА