Побеляване

За да те доизрисувам,
ще доизрисувам първо себе си.
Гърбав себе си ще предизвикам.
Ще извикам зимата и другите сезони.
Ще подготвя цветовете -
цветовете, със които се привличаме
или със които се отблъскваме и късно. 

Късно ли заничаме за себе си
под разнесените цветове
и безцветия?

Виж - сезоните ни приближават.

Важното е, че сезоните са наши
и нарочено ни предупреждат:
страшно е да се посрещнем
и не се познаем…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА