Опарено

Избяга тялото ми
оттатък ледовете.
А двете ти ръце са топли.
И ще стопят ледовете.
И въглените ще разринат.
Прелистената приказка
ще плисне с виното си.
И със кръвта си, ако трябва,
ще плисне. 

Влизаме един във друг,
или един при друг -
с телата си измерили
възможно най-високите
температури.

Без тялото си
при никого не се събудих…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА