Кръпки

Поздравът ти е познат.
За обратно пътят
не ме придружава.
И не поздравява.
По-нататък
пътят изтънява. 

Ще се скъса пътят
по-нататък.
Поздрава си ще прикъташ
и обратно в пътя
само
споменът за тебе
ще пристъпва.

Самотата е бездетна.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА