Вечеря

Излъгах пред портала
последното си влизане
в света на гладния.
Изпечено.
Разчупено.
И… натрошено. 

Гладът не се засища
с трохата само.

Трохите ми са много…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА