Още

Босо лятото разхождам -
може да ме подкрепиш. 

Бил съм в лятото отдавна -
днес съм го избрал за стих.
Бил съм в лятото обут,
думите си не пестил.
Бил съм даже мълчалив
в лятото…

Лятото си босо да разходя
още.
Може - за добро и лошо,
есента ми да си е отложена…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА