Кротко

Змията във кукувича прежда
си почива - змията забрави
за атаката си. 

Смачкаха страха ми,
та спокойно да отмина.

Минало си имам по пътечката.
Днес в пътечката ме няма.
Днес пътечката е
вързана със кукувича прежда.
И пътечката не е със мене.

Безразлично й е и на змията -
нищо не усеща - никого не среща;
в кукувичата позната прежда
си почива и яйца си снася,
съска и отровата си проверява.

Противоотровата е нежност
и от змията във кукувича прежда
ме отдалечава…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА