Крадци

Златна ябълка. И трима братя.
Идва и ламята.
Братята по ябълка от нея
вземат. И си пеят.
Приказката да объркат.
Приказката и да свърши. 

Мръква.
Само аз от приказката
не заспивам още. И не вярвам
в приказката.
Но ламята идва.
Идват и приятели -
златната спасена ябълка си вземат…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА