Наивник

От хляба на детето си
съм ти отчупвал. 

И те изпращах в тъмното
с усмивката за светло.
По светло да те подкрепя,
усетил крехкото
в душата ти.
А ти закоравя
и се изправи силен.

Сега ръката ме боли
от свитите й пръсти.

От хляба на детето си
съм чупил, за да те заситя.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА