Буря

Блъска ме мокрият вятър.
Мокрият вятър накъса
стъпка по стъпка нощта ми.
Падна светкавица, млъкна.
Бърза сърцето ми - мъкне
мъдро кръвта ми. 

Тайна потъва във локва.
Мокрият вятър ме блъска.
Съска наоколо. Пърли
стъпка по стъпка живота ми.

Блъска ме мокрият вятър.
Мокрият вятър ме съди -
осъди на мокро безсъние…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА