Предизвикано

Сладни ми от безвкусици
и от бездушия.
Пред лудия
не пущай себе си.
Мини встрани. 

Последният
не винаги е - знай -
последен.

Но време е
и аз
да полудея.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА