Спънато

Все през кукувича прежда
е притичвал с нежност
краят на живота ми.
Или пък началото.
Все през кукувича прежда. 

Размотан е краят ми
или пък началото.
Все едно е.

Кукувича прежда
омотала е сърцето ми.
Думите са омотани близо
в кукувича прежда.

Нежността ми няма
възраст.
И на гроба си
размотано ще ви срещна…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА