Неулучено

Блъсна ме в копривата, приятелю,
блъсна, а не бях те предизвикал.
Лика съм прилика вече
със идеите си.
Лика съм прилика
и със огъня. 

Мислеха ли го омразата и завистта?

От идеите си - и в копривата -
никога не съм отстъпвал.
Огъня навсякъде прегръщам.
Късно е вината в друг да соча.

Блъсна ме в копривата, приятелю,
блъсна ме пресметнато.
Но не всяка сметка винаги е точна.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА