Обречено

Спрете, думи, във потока!
Скокът после
ще е в най-дълбокото. 

Боси извървяхме
пътя до сърцето.
Лесното в сърцето
не се влива.

Вливането е загадъчно.

Много думи - недоизмълчани
от потока. Спрете, думи!
За удавянето сте достатъчно.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА