Скрито

Изхвърлени са думите
от кошчето ми в кухнята.
Контейнерът е натежал
от откровения.

Почистено е и сърцето.

За дребно щастийце,
Поете, съм се сврял
в панела.

Избрал съм думите,
които няма да изхвърля.

А гърлото боли
от тишината.

Синът се връща в кухнята,
изхвърлил думите
и всичко от ненужните
неща.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА