Аз 2

Подправен ми е почеркът.
И подписът ми е подправен.
Живея чужд живот.
Животът ще ме изтъркаля
оттатък образа,
от който ме боли;
оттатък образа,
от който съм подправен. 

Приличането никога не е
с едно сърце.

Сърцето никога не е
с една последна обич.

Обичането никога не е подправено.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА