Друг ли

Разказани са вече всички приказки.
Дори и приказката не със хубав край.
И слаяха ме всички кучета.
А скучните ми стъпки стъпиха
на въглени.
Зад ъгъла на скупчените мисли
засипаха куршуми.
Тъй думите ми стигат по-набързо
до хляба и смъртта.
Животът ми пък си е приказка
с объркан край…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА