Пъстро

Стъпка още и ще стъпя
в мъчното си време.
И ще хвърля,
дявол да го вземе,
пъпа си отново
в него. 

Няма кой да хване
за ръка страха ми
и да каже
кой със мене
ще остане.

Стъпка още и съм вече
в мъчното си време.

Всичко - пак ми е далече
и от пъпа.

Скъпо ми е всичко,
но което
никога на мене
не прилича.


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА