Обърнато

По пътечката ли мина,
все ме среща възрастна жена.
Иска нещо да ми каже,
но отмине -
нещото остава в нея
да боли.

Но със себе си жената
поговори
и забрави,
че боли…

Аз съм се отдалечил и…
мръщя се.
Мисля си за мама
по пътечката, която
свършва…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА