Сладко

Здравец,
избуял за здраве,
мама ми изпратила.

И поръчала да пазя
здравето си.
И синът да не забравя
здравеца.

Здравец
мама ми изпратила.

Мама чака
седмицата да е здрава,
после следващата
седмица…

И брои обядите си
само с нас…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА