Сърцебиене

Тръскат, Боже, трусове възможни
за безбожници и за поети.
Непорочието ще размести
Дявола и Бога.

Кратерите ще прескоча:
- в погледи преди раздялата;
- в мислите преди различия;
- в чувствата преди смъртта…

Страстите събират огъня с вода…

Двата свята може и да не отсрочат
трусовете за безбожници и за поети.
С Дявола и Бога може и да не се срещна.
Грешният и праведен ще бъда аз.

Лавата угасва - от сърцето ми изскоква.
Страстите избират пътя ми към гроба…


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА