Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА

СЪДЪРЖАНИЕ


Здравец мама ми изпратила

Атеист

Сърцебиене

Сладко

Урок

Обърнато

Безоко

Тук съм

Вдъхновение

Пъстро

Друг ли

Аз 2

Скрито

Товар

Обречено

Нетърпимо

Неулучено

Спънато

Двама

Непропуснато

Предизвикано

Буря

Кръстник

Направо

Наивник

Вкоренено

Крадци

Кротко

Противно

Още

Мъдрост

Болка

Вечеря

Чуто

Убедено

Ти си ме сънувала

Наяве

Опора

Кръпки

С тебе

Мъка

Опарено

Тихо

Побеляване

Интимно

Мощно

Бременност

Открито

Различието винаги

Вечерник


Димитър Васин – ПРЕДИ ДА ВИ ПРЕГЪРНА