Анжела Димчева - СЕЗОНИ НА ДУШАТА

СЪДЪРЖАНИЕ


Възкресение

Възкресение

Синя тъга

Контрасти

Среща

Очи

Пулсът на светулката

Говорят ли…

Амплоа

E-mail

Другият живот

Рисунка

Епитафия

SMS самота

21-ви век

Същност

Миг

Познание

Цена

Тайна

Море

***Лале

***Завист

Равновесие

Родина

Краят

Звън

Вивалди
Сезони на душата

Пролет

Лято

Есен

Зима

Танцът на устните

Ескиз

Реката

Еротика

Мироздание

Ноктюрно

Тя

Послеслов

Барелеф


Анжела Димчева - СЕЗОНИ НА ДУШАТА