МОЛБАТА НА ЕДИН ТИЛОВ ГЕРОЙ

120 години от рождението на Червен Лиляк

Никола Костов (Червен Лиляк)

МОЛБАТА НА ЕДИН ТИЛОВ ГЕРОЙ

- Недей, комшийке драга,
да ходиш босонога,
че дигаш, не напразно
в сърцата ни тревога.

Пък има хора разни
със нерви много нежни:
не могат хич да гледат
краченца белоснежни…

Например, аз, когато
краченца видя боси
в главата ми младежка
нахлуват куп въпроси:

- Защо ли ходи боса,
чорапи ли си нема?
Или не мож да трае
на жегата голема?

Или нарочно иска
нещастници да трови?
Та с тез краченца боси
ще туря нам окови?

Я чуй, комшийке драга,
без всякакви майтапи:
когато вън излизаш
обувай си чорапи!…

Та тъй далеч от фронта
и линията бойна
и ний да бъдем мирни,
и ти да си спокойна…


***
Записал съм тия два реда
от нашия славен Алеко:
“Когато слепецът прогледа,
той вижда на много далеко.”


***
Приказват зли уста
из нашия квартал,
че той си съвестта
най-евтино продал…
Това е само врява
и клюка най-голяма -
как може да продава
това, което няма!


ПОКАНА ЗА ИЗЛЕТ

(народен мотив)

Малко ще време открадна
за тебе, моме Милкано,
някоя утрин прохладна
сами да идем в балкана.

В шубраци китни и гъсти
да берем билки и цвете,
ако те пипна със пръсти
да ми изсъхнат ръцете!…

Прихна Милкана, подскочи,
смехът й литна далече,
стрелна го с черните очи
и тия думи му рече:

- Първанчо, глупава главо -
при тая твоя покана
има ли смисъл тогава
сами да ходим в Балкана?!…


***
По хубост, по стройност, по талия
Вергиния много прилича
на майка си, стрина Наталия,
когато била е момиче.

Ергените бързо пленява
със своята хубост Вергиния,
а туй, дето ги често сменява -
и то е по майчина линия.


***
Пияница беше от класа и сой,
вкуса на водата не знаеше той.
Лекарства, таблетки, хинин, аспирин
той вземаше само със екстра пелин.

И зъбната паста, със четка в ръце,
използваше само със екстра винце.
Сега е човека в земята зарит,
починал горкия от воден плеврит.