Никола Костов (Червен Лиляк)

Червен Лиляк е литературен псевдоним на врачанина Никола Иванов Костов. Той е роден на 23 декември 1891 година. През 1910 година печата първите си стихотворения в “Барабан”, след това в “България” , “К,во да е”, “Палячо”, “Червен смях” и в други хумористични и сатирични издания, по-късно - във врачанския вестник “Отечествен зов” и в националния седмичник за хумор и сатира “Стършел”. Автор е на стихосбирката “Войнишки въздишки” (1929), претърпяла четири издания. Другарувал с Чудомир, с Лазар Добрич, с Кирил Буюклийски (който прави илюстрациите на “Войнишки въздишки”), Радослав Тричков, Стоян Миленков, знаел се със Смирненски. През 1927 година Чудомир му се изповяда: “В годината пиша три писма, двете на теб.” Нарича го романтик, поет, наивник, чуди се как носи фелдфебелските пагони…
През 1947 година записва в Дневника: “Като рових архивите си, намерих и няколко мои стихотворения, писани много отдавна. Аз ги бях забравил, но Червен Лиляк от Враца, който знае всички мои драсканици през младите ми години, ги припомни един ден и ги записахме.”
Този талантлив син на Враца е:
Дълголетник, защото “който пее и се смее - дълго живее”.
Спортист, защото и на 90 години впечатляваше българи и чужденци - правеше не само упражнения, но и “слънцето” на лоста.
Турист - защото обичаше родната природа и посещаваше красивите места не само във Врачанско, но и в цяла България.
Многолик - защото ползваше псевдонимите: Червен Лиляк, Терсене чешит, Алокин (обърнато Никола), Чичок…
Незабравим - защото 120 години след рождението му, 101 години след първите му публикации, 29 години след смъртта му (почина на 17 ноември 1982 г.) - неговите хумористични стихове се четат, песните по тях - се пеят.

Биографична бележка: Марин Ботунски


Публикации:


Поезия:

МОЛБАТА НА ЕДИН ТИЛОВ ГЕРОЙ/ брой 35 декември 2011

СЕЛСКИ НАПЕВИ/ брой 72 април 2015

ПАРОДИЯ ПО БОТЕВ/ брой 100 ноември 2017

ПРИКАЗКА ЗА КЪРВАВАТА ПРОЛЕТ/ брой 103 февруари 2018


Проза:

СЪЖАЛЕНИЯ ЗА КРАЖБАТА/ брой 103 февруари 2018


За Никола Костов (Червен Лиляк):

СПОМЕНИ ЗА ЧЕРВЕН ЛИЛЯК/ автор: Симеон Нешев/ брой 35 декември 2011