АФОРИЗМИ

Насир Хосров

превод: Литературен свят

***

Жалка е участта на лихваря: с приходите той си застила пътя към ада.

***
По-добре да се задоволяваш с кора, но да бъдеш свободен.

***
Ти звяр не си - с хищници и тревопасни не се сравнявай.
Но ако върши зло - човек от звяра по какво се различава?

***
Само онези приятели са истински, които не на думи, а на дела са готови да споделят с нас нашите беди и нещастия.

***
Можеш да изпиташ приятеля си с жажда, глад, раздяла и любов. Но не го прави повече от веднъж.

***
Делата са плът! А думите са само сенки.

***
Не хващай сплетни като зайци: за това, което си чул, търси доказателство.

***
Учи се, защото в превратностите на живота само знанията ще останат винаги с теб.

***
Ако търсиш знания, стигни до същността на всички явления, защото без нея няма да намериш истински знания.