Петер Бахмайер

Петер Бахмайер, австрийски историк, доктор на науките, е роден през 1940 г . във Виена. Учи в Грац, Белград и Москва. По образование е славист и политолог. В периода 1972-2005 г. е член на управителния съвет и ръководител на отдела за образователна и културна политика на австрийския Институт за Източна и Югоизточна Европа. От 2006 г. до 2010 г. е секретар на Българския научно-изследователски институт в Австрия. През 2009 г . три месеца пребивава като изследовател в Москва. Отлично владее български език. Доктор хонорис кауза на СУ “Св. Климент Охридски”.


Публикации:


Общество:

SOFT POWER (МЕКАТА ВЛАСТ) - КУЛТУРНАТА ВОЙНА НА САЩ СРЕЩУ РУСИЯ (1991-2010). НОВА СТРАТЕГИЯ И ЦЕНТРОВЕ. ПЪРВА ЧАСТ./ брой 35 декември 2011

SOFT POWER (МЕКАТА ВЛАСТ) - КУЛТУРНАТА ВОЙНА НА САЩ СРЕЩУ РУСИЯ (1991-2010). НОВА СТРАТЕГИЯ И ЦЕНТРОВЕ. ВТОРАЧАСТ./ брой 35 декември 2011