ИЗНАЧАЛНИЯТ ЗАКОН

Христо Радевски

ИЗНАЧАЛНИЯТ ЗАКОН

В природата цари закон такъв:
там прав е оня, който по е мощен.
И няма ужас от пролята кръв,
и няма съвест там, която гложди.

И няма там признателност, ни мъст,
нито злопаметството е познато.
приема всички тая черна пръст,
разпложда твари всякакви земята.

И там извечният закон е твърд
и етиката проста е такава:
на хилавото се отсъжда смърт,
и само жилавото оцелява.

И ти, човече – в твоя смел ламтеж
да бъдеш пълен господар над нея, –
знай:
         побеждавай колкото си щеш,
но тя над теб последна ще владее.

1977


ИЗ “ЛИРИЧЕН БЕЛЕЖНИК”/1981/

* * *

Ний преситени сме от знания,
ала кой ще измери –
                                кажи,
това несподелено страдание
и космическото разстояние
между две различни души?


* * *

Ти не си
               единствен окован
от условност непреодолима.
Океанът,
               че е океан –
свойте брегове-окови има.


* * *

Доносниче, бъди така
добър – да донесеш там, дето
донасяш, само туй, което
съм казал, ала не което
не съм и мислил да река.


* * *

Позор ли са,
                    или са слава –
за моите дела не ме е срам.
Позорът си ще нося сам,
а славата
                    ви завещавам.


* * *

Завиждам на децата.
                              Те не знаят
какво е адът
                    и какво е раят.
И разберат ли все пак някой ден –
ще почнат да завиждат –
                                        като мен.


* * *

И трудно е да разбереш
кое честта е
                    и кое – позора
сред тая многогласа гмеж
от толкова фалшиви хора.


* * *

Веднъж простя ли се с живота,
аз пак ще съществувам,
ще дишам,
                  расна и будувам,
но само че
                  като природа.


* * *

Ти незаслужено си възхваляван.
А аз съм справедливо замълчаван.
И ще се слее твоята прослава
подир смъртта ни –
                              с моята забрава.


* * *

Да, той безспорно талантлив е.
Но нам таланти ни са нужни
по-малко завистливи
и по-великодушни.


* * *

И мисля си –
                    сред туй раззинало,
неизтребимо зло –
дали е времето ми минало
или не е дошло?