Камол Айни

Камол Садридинович Айни, таджикски учен и литературовед, академик, е роден на 15.05. 1928 г. в Самарканд. Син на основоположника на съветската таджикска литература Садридин Айни. Завършва Ленинградския институт за изтокознание през 1953 г. От 1953 до 1955 г. е старши сътрудник в Института за език и литература към Академията на науките на Таджикистан „Рудаки” в Душанбе, а от 1960 г. е член на Съюза на писателите на СССР. Посещава Иран (1965-1972), където изучава писменото наследство на персоезичните страни. Връщайки се в родината си през 1976 г., Айни ръководи сектора по иранистика в АН на Таджикистан. Автор на книгите „Бадридин Хилоли” (1957), „Шахрияр-наме” на Мухтар Газнави” (изд. на англ. ез., 1964). Активно участва в подготовката за издаването на научния текст на „Шахнаме” на Фирдоуси в девет тома (1964-1966), пет тома на Джами (1964), 15 тома на Садридин Айни, на книгата на М. Ашрафи „Джами в миниатюри от XVI в.” (1966) и „Персийско-таджикската поезия в миниатюрите от XIV-XVII в”. (на англ. ез., 1974), „Звезди на поезията” (1974), „Образци на таджикската поезия” (издадена посмъртно). Автор на повече от 400 научно-популярни статии. През 1990 г. печели международната иранска награда „Бунеди Афшор” и практически е единственият й носител в постсъветското пространство. Основател на обществото на таджиките по света „Пайванд”, което известно време и сам ръководи. До края на живота си оглавява Литературният Фонд на името на баща му С. Айни. Един от най-важните му научни трудове е издаването на петтомника „Изследване на древната култура и запознанство с Авеста” (Париж, 1999) съвместно с Масуд Миршохи и Парвон Джамшед и книгата „Първо споменаване и издание на Авеста в Русия” (Париж, 2001). Член на различни асоциации, научно-културни центрове в Европа, САЩ и Канада. В края на ХХ век е признат за единствения в Централна Азия учен, получил 575 гласа при избирането му за академик в сферата на изтокознанието. Заслужил деятел на науката и техниката на Република Таджикистан. През 2008 г. Република Иран в сътрудничество с ЮНЕСКО учредява международната награда „Ал Фараби”, която в същата година получават 17 видни учени по света, сред които и Камол Айни. Умира на 14.08. 2010 г. в Душанбе.


Публикации:


Публицистика:

АБДУРАХМАН ДЖАМИ/ брой 35 декември 2011