ИЗ „ГЛАСОВЕ”

Роман Кисьов

ВУЛКАН

Словото на Бога е вулкан…
От време на време той изригва
със лавата от Огнени Думи
за да подпали и изпепели
всеки помпей херкулан
всеки град на греха
във душата…

Оня който се роди
от утробата на този Вулкан
и се кръсти
в огнената му лава -
ще бъде спасен…

С лава:
Слава

Амин!


ДВЕ ДУШИ

Над тъмни порои -
светли лъчи
Под бистри потоци -
тъмни очи
Между земя и небе -
Духът на Поета
във дреха от ветрове
със мълнии в ръце

Стихия тайнствена
и гръм и гласове
и огнени реки
и призрачни коне
и Ангел със везни
и на везните две души:
едната - тъмна
другата - светла
Тъмната душа ругае
светлата ридае
със свети сълзи
И чашата на мъртвите
се пълни
със живи води


ДАЛЕЧИНИ

Толкова отдалечени сме един от друг
че когато аз казвам „ангел” -
празното пространство помежду ни
поглъща звуците
и ти дочуваш „гел”…
когато казвам думата „пророк” -
ти дочуваш само „рок”…
и когато аз изричам думата „парад” -
при теб достига „ад”…
думата „безкрай” за теб
превръща се във „край”…
а когато нежно изговарям „обич” -
алчното пространство на отсъствието
ти нашепва „бич”… „бич”… „бич”…

Така човек отдалечен от Бога
дочува Неговите думи…


НЕ ПИТАЙ

             „Не питай за кого бие камбаната:
              тя бие за теб.”
                                            Джон Дън

Не питай за кого изгрява слънцето
за кого блести луната
Не питай за кого цъфтят дърветата
                           за кого пеят птиците
                           за кого зреят житата
Не питай за кого вали дъждът
                           за кого пада снегът…

Слънцето изгрява за теб
за теб блести луната
за теб цъфтят дърветата
птиците пеят за теб
житата зреят за теб
дъждът вали за теб
снегът пада за теб…

Не питай за кого текат минутите
Не питай за кого се молят ангелите
                               за кого мисли Бог…

Минутите текат за теб
Ангелите се молят за теб
Бог мисли за теб…

Не питай защо - това е Тайна!
Попитай себе си:
Защо живееш?


ПРЕДСКАЗАНИЕ

Ще се завърне първата сълза
отронена от първия човек
в първия ден
след първия грях

Ще се завърне първата сълза -
майка на всички човешки сълзи
ще се завърне
в деня на Страшния съд

Ще се завърне първата сълза
страшна и огромна
и ще залее този свят

И от потопните води
нов свят ще се роди -
свят без сълзи