Илия Вълчев

Илия Вълчев е роден в Балчик. Завършил е Икономически техникум, а по- късно Висш финансово - стопански институт „ Д. А. Ценов “- гр. Свищов - специалност „Финанси и кредит “. Стихове е печатал във в. “Пулс”, сп. „ Пламък”, сборника „ Жар” на Софийски университет, сборника” Висини” гр. Добрич, в. “Простори” - гр. Варна, в. „Добруджанска трибуна “. Автор на стихосбирката „Есенен мъж” (изд. „Българска книжница”, София, 2010).


Публикации:


Поезия:

ПЛАНЕТАРИУМ/ брой 34 ноември 2011

ГОРЧИВА ТРЕВА/ брой 39 април 2012