Александър Исаев

Александър Аркадиевич Исаев е доктор на икономическите науки, професор във ВГУЕС. Член-кореспондент на Академията на инженерните науки на РФ. Почетен работник на висшето професионално образование на РФ. Участвал е в разработката на Конституцията на Руската Федерация. Автор на книгите «Фиктивна икономика», «Физическа психология» и много други.


Публикации:


Публицистика:

КАПИТАЛИЗМЪТ КАТО ПСИХОПАТОЛОГИЯ/ брой 34 ноември 2011