Александър Анисимов

Александр Николаевич Анисимов е изтъкнат съветски и руски икономист, специалист по сравнителните оценки на статистическите модели на различните страни от света, доктор на икономическите науки, автор на редица публикации по икономиката на Китай. Водещ научен сътрудник на Централния икономико-математически институт към РАН. През 1991 г. излиза знаковата му книга “Иконометрически анализ на развитието на КНР”. През 2006 г. издава “Китайският противовес на САЩ: митове и реалност”. Публикува свои статии във вестниците „Завтра”, Литературная газета”, „Независимая газета” и др.


Публикации:


Публицистика:

КИТАЙ - ПОТАЙНАТА СВРЪХДЪРЖАВА/ превод: Румен Воденичаров/ брой 34 ноември 2011