Тамара Каминская

Тамара Каминская е родена през 1949 г. в Ужгород. През 1971 г. завършва Лвовския политехнически институт. Работила е в Ташкент в авиационния завод „Чкалов”, в Лвов - в СКБ Обединение „50-годишнина на Октомври” и в НИИ ТТ - обединение „Електрон”. От 1992 до 2006 г. е била предприемач.

 Блог: http://autoritaire.livejournal.com/


Публикации:


Публицистика:

ПРАЗНИКЪТ, ЗАЧЕРКНАТ ОТ КАЛЕНДАРА/ брой 34 ноември 2011