ЗИМНИ ЛУДОРИИ - І

Юлия Момчилова

ЗИМНИ ВИХРУШКИ

Зимни вихрушки
все веселушки
хурки въртели,
весело прели
бели къдели.
- Че откъде ли
прежда са взели?
- Облаци-хали
преждата дали!
- Що са изпрели
вихрите бели?
- Снежни шинели
за дървесата,
топли постели
за семенцата,
спящи в земята.


СИВИ ЛЕБЕДИ
(гатанка)

Сиви лебеди плуват
по небесната шир.
С ветровете лудуват,
сипят бял тебешир.
Тъй земята покриват,
че студено е вън.
С бял юрган я завиват
да поспи зимен сън.
Кои са те?
(ицалбо инмиз)


СНЕЖНИ ПАРАШУТИ
(гатанка)

Пускат облаците снежни
парашути леки, малки.
Падат тихо, падат нежно
върху детските пързалки.
Що е това?
(икниженс)


БЕЛОДРЕХИ ВОЙНИЦИ
(гатанка)

Белодрехи войници
във въздушен десант
бодро стягат редици
и надолу летят!
Що е това?
(икниженс)


БЕЛИ ПОСТЕЛИ
(гатанка)

Бели
постели
зимата мята
върху земята.
Що е то?
(гянс)


БЕЛЧО
(гатанка)

Студ. И вятър вее.
Побеля земята.
Белчо се белее
нощем в тъмнината.
Денем сякаш грее
радостен в играта
заедно с децата.
Кой е, от къде е? -
чудят се децата.
Белчо бял се смее,
проснат на земята.
Що е то?
(гянс)


ЗИМА

Ех , какъв характер има
тази чудновата Зима!
Ту е мрачна, мразовита,
ту пък ведра, шеговита!

Ту лудува с вихри зимни
и в комини свири химни.
Ту ме боцка, ту ме щипе
с ледено студени пръсти,
ту пързалката посипе
с преспи сняг - големи, гъсти.
И развяла бяла кърпа,
тя шейничката ми дърпа!


ДЪРВЕНО КОНЧЕ
(гатанка)

Конче от дърво
иска да препуска.
Яхнах го и то
по хълма се спуска.
Бързаме напред
на езда чудесна!
Искам то да спре
при звезда небесна.
Искам, ала то
снежна паша търси.
Конче от дърво! -
взе че ме изтърси!!!
Овалях се цял
в сняг студен и бял!
Що е то?
(анйеш)


ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ

Пухкави бели калпаци
всичките къщи нахлупили.
Близо дървета-юнаци
облак с върхари набучили.
Капе от облака сняг,
скрива задрямал шубрак.
А под шубрака Сивушко
с ново кожухче облича се.
Зимен дар! Вече Белушко
милото зайче нарича се.


ПОДАРЪЦИ ЗА ЗАЮ

Заю Баю дългоушко
цяло лято бе Сивушко,
цяла есен бе Пъструшко,
цяла зима бе Белушко.
А на пролет той отново
е с кожухче сиво, ново.
С тези дарове честити
от годишните сезони
лете скрит е сред тревите,
есенес - сред пъстри клони,
зиме в преспите зарит е.
Няма кой да го съзре,
няма кой да го подгони.
и живее си добре.