Иван Печев

Иван Печев e роден на 02.08.1976 г. в гр. Плевен. Завършил е ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Английска филология. Публикувал е във в. “Компас”. Един от авторите на поетичните сборници “Малка антология - бунтарите” и “Витрините на страха”.


Публикации:


Поезия:

ТВОРБИ ОТ АВТОРИ НА „ВИТРИНИТЕ НА СТРАХА” (2011)/ брой 33 октомври 2011