Анна Долинина

Професор Анна Аркадиевна Долинина (Искоз-Долинина; 12.03.1923, Петроград) е съветски и руски изтоковед-арабист, литературовед. Водещ специалист в съвременната арабска литература и средновековната арабска поезия. Дъщеря на критика, евреин по произход, А. С. Искоз-Долинин, известен специалист по творчеството на Достоевски. Завършва източния факултет на Ленинградския държавен университет (1949). През 1953 г. защитава кандидатска дисертация на тема «Руската литература на XIX века в арабските страни». Доктор на филологическите науки (1976). Преподавател в източния факултет на СПбГУ (от 1952 г.). Автор на повече от 200 труда по изтокознание, арабистика и история на арабската литература. Преводачка на Джубран Халил Джубран (1985). Ученичка на арабиста Игнатий Юлианович Крачковски, за когото написва монографията „Пленник на дълга” (1994). Трудове: „Очерци по история на арабската литература на новото време. Египет и Сирия: (Публицистика 1870-1914 г.). М., Наука, 1968; „Очерци по история на арабската литература на новото време. Египет и Сирия: (Просветителският роман 1870-1914 г.). М., Наука, 1973. Превежда “Маками” на ал-Хамадани (969-1008). Книгата “Арабска древност” (1983) в превод на Долинина включва най-древните достигнали до нас арабски стихотворения (муаллаки и касиди от VI-VII вв.); в неин превод излизат през 1984 г. плутовските новели (”маками” - жанр на римувана проза) на изтъкнатия писател от арабското средновековие Абу Мухамед ал-Касим ибн Али Ал-Харрири (1054-1122).


Публикации:


Публицистика:

СИРИЙСКАTA ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК/ брой 33 октомври 2011