Крум Пенев

Крум Тодоров Пенев, български поет, драматург, преводач, е роден на 31.12.1901 г. в София. Син на опълченец от Шипка. Расте в бедност. Завършва гимназия в София (1920). Член на БКП от 1919 г. През 1921 -1923 г. учи драматургия в Торино, Италия. работи като технически чертожник (1925). Сътрудничи на вестници и списания. Редактор на в. „Ведрина” (1935-1936), легално издание на БКП. През 30-те г. пише призивна политическа лирика. След период на нелегалност лежи в лагерите Еникьой и Кръсто поле (1941-1943). След 09.09.1944 г. работи в Министерството на информацията (1944-1945), драматург е на Държавния музикалния театър (дн. Държавен музикален и балетен център) (1946) и на Театъра на Народната армия в София (дн. Театър „Българска армия”) (1947). Носител на Димитровска награда (1950). Заслужил деятел на културата (1965). Народен деятел на културата (1975). Автор на стихосбирките „Отражения” (1938), „Пролетни маневри” (1945), „Стихотворения” (1946), „Епоха” (1948), „Избрани стихотворения” (1952), „Скитници на път” (1957), „Звезди над облаците” (1960), „Следи от стъпките ми” (1962), “Поетична хроника” (1969), „Живот и лирика. Избрани стихотворения” (2 тома, 1971), „Близо до хората” (1976), „Пълноводие. Избрани стихотворения” (1978), „Изворите пеят” (1979), Избрани стихотворения в 2 т. (1981), „Колонада” (1984) и др. Пиеси: „Пожарът” (1945), „Короната заслепява” (1963, 1974), „По нов път” (1964) и др. Превежда руски (Пушкин, Блок, Сурков и др.) и италиански поети (Данте Алигиери -„Ад”, 1936, 1974). Член на СБП. Умира на 12.07. 1986 г.


Публикации:


Поезия:

НА ПРОЗОРЕЦА/ брой 33 октомври 2011

БИБЛИОТЕКАРКАТА/ брой 41 юни 2012

ОТВЛИЧАНЕ/ брой 54 септември 2013

ЕПИГРАМИ/ брой 94 април 2017

СВЕТИЛНИКЪТ/ брой 99 октомври 2017


Преводи:

Данте Алигиери - АД - ПЪРВА ПЕСЕН/ брой 78 ноември 2015