ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ

1.
Деца на уважавани родители
             да кривнат от утъпкания път
             в изкуството!…
Не сте, не сте със всичкия си!
И как Салоните ще се търпят
с картините ви? С тези балерини
прозяващи се?
           С тази “Мъка” ?
                   ВЪН,
нещастници цапачи,
            музиканти,
като Бетовен. Глух е като пън,
а искал всички да му свалят шапка,
като на Княза.
             Бил - духовен Княз!…
Защо са му пари? Нали са „жалки”
и скоро нямало да са на власт?
И няма да растат
             цветя на злото,
щом всеки е свободен да твори?
А дотогава…
             стълб на Обществото
ще бъдем ние.
             Мръсните пари.
2.

           „Аз ли не знам, че алкохолът
            бавно и сигурно ще ме убие…”
                                          Модилиани

ЗЛА ВЕЩИЦА Е МОЯТА СЪДБА.
Не ме осинови и ти, Париж.
            Не ме залюби
            и Славата,
макар че се сношава
            с кого ли не…
Отблъсква ви жабарчето
            с вида си
и най-вече - със дъха си…

Да спра да пия ли?
            Ще се напия,
за да прекъсна пъпната си връв
            с орисаното раждане.
От пристави,
описващи семейните реликви…

За малко да се свържа
            с Моя Свят…
Душата му да нарисувам
            с една линия…
Кой ще даде за нея чаша вино?

3.

ОТВАРЯМ ЕСЕНЕН САЛОН В СЪРЦЕТО СИ
за вас, художници,
                поети, музиканти,
незнайни за червения килим
с наградите,
                обвързали се с кръста:
Творецът е
                и пратеник на Бъдещето.
Той е обречен да остане сам,
докато го настигнат
                поколенията.

Сега сте с фракове от бронз,
                от мрамор.
Картините ви -
                златоносна мина
за спазарилите се със Смъртта:
„Като го взема,
                почвай да наддаваш”.

Това е обществото, тъй разбира
Изкуството,
                излязло вън от рамките
на царедворството,
                на скудоумието.
Тъй усмирява - и прославя
                лудите!


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ