НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РАЗПОПВАШ, ДЯКОНЕ

***

НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РАЗПОПВАШ,
ДЯКОНЕ,
на връх Великден!
Трябваше да знаеш -
тогава се отварят Небесата
и всеки богохулен жест отеква
като камбана
в Храма на Възмездието.

Не трябваше да дърпаш за опашката
рогатия,
сам - да му търсиш сметката
по Коледа, дори за Свято дело.

Прощавай,
но това не се прощава
и на Апостол.
Най-вече - на него.


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ