“ЕРОИКА”

Възстана Бонапарт срещу кралете.
Събори ги,
          за радост на народите
и назначи на тяхно място
          братята си,
а сам се произведе
          в Император.

Защо?
           Не му ли стигаше
                        Ероика?

Защо борците
          срещу диктатурите
са най-податливи на вируса -
                диктатор?


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ