КАМАКЪТ

С неживата природа свързват камъка,
все него слагат
                и в основите на Храма,
и във разделящите ни стени.
               Ами, ако не му е все едно?

Забравяме как дълго сме го учили
да учи хората на уважение
              към светли умове,
              към постиженията им.

Да носи в себе си заветен образ,
докато проговори на ваятеля.

Кои са първите велики книги
               на древността?
               Не са ли -
                  ПИРАМИДИТЕ?
Кой не опита да ги разчете?

Ех, Свинксът, и с очукан нос,
                ни гледа
като мравуняк,
                обикалящ Тайните
и каменно мълчи… мълчи…
                Мълчи.


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ