РАЗПЕТИ ПЕТЪК

Те вървяха след Него.
                Не Петър и Павел.
Нямаше нито Апостоли, ни изцелени.
Бяха останали - само тълпата
                и - те.
Само жените посмяха да следват
                Учителя.

За какво да се пазят?
С тези кървящи сърца?
Като вкопани край Кръста са трите Марии.
“СВЪРШИ СЕ!”
Бе им предрекъл това.
Не и не!
Пак ли ще станат безгласни?
…Марийо, спомни си!

Каквото е вложил в духа ти
           е Равноапостолно!
Докрай му бе вярна -
първо за теб ще възкръсне!
От твойта уста ще излитне
           най-благата вест!
И чак тогава ще се свестят
           и мъжете.


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ