ХУДОЖНИКЪТ

ХУДОЖНИКЪТ
           Не е роден за святост,
(поне - не по Каноните
           на Църквата).
Дори, когато я изографисва,
           го тегли
все към кръчмата,
           към дъното
на обществото,
все оттам загребва
моделите си
          за Йоан Кръстител,
Света Екатерина,
          Богородица.

Нали последните ще станат
           първи?
И, ако през телата се процежда
           душевна светлина,
           той я изкарва
           на бял свят,
както блатото възнася
           молитвите си -
в белоснежни лилии.

Какъв творец си,
          ако не я виждаш
              дори в престъпника?
Изкуството е - ПРОШКА.


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ