ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

Целувката е с опетнена чест,
откак Учителят затопил залъка си -
в Пророчествата - и го дал на Юда:
- Приятелю, свърши ТОВА по-скоро.

Замаяни от Тайната вечеря,
в просъница съзрели учениците
целувката,
           Учителят сред стражите,
разбягали се (както било писано).

Задавило среброто “сребролюбеца”,
изплюл го в храма,
            после се обесил.
Да не оставя род за омерзение!
Да не се поддаде на изкушението
да изповяда
            Тайната на Вярата:
“Един от вас ще трябва да преглътне
позорния стълб…”
            Бил е от най-верните,
и името му - като на народа,
предал Отца си. И навел глава
приятелят,
            превърнал се в предателя…

И ни една свещица оттогава
за най-жертвоготовната душа!


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ