НЯМА НЕНАКАЗАНО ДОБРО

***
              “Няма ненаказано добро”.
                               (Космичен закон)

ИМА ТЕГЛО,
         за добро на душата.
Тя се е врекла
         сама да се справи.
Ако си истински
         верен приятел -
стой настрана,
         не и грабвай
                  наградата!


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ