ДЪРВОТО Е ДОБРИЯТ ЗЕМЕН ДУХ

***

ДЪРВОТО Е ДОБРИЯТ ЗЕМЕН ДУХ,
зелено облаче,
              часовник на живота,
със златни и червени плодове,
              наместо цифри.
То не иска нищо
за вредния престой във тъмнината,
докато я надвие и прорасне.
“Глупак…” -
              процежда вятърът, привързан
единствено към свойта Необвързаност
със Съзиданието.
              И си вярва,
че, както клоните му е превил,
тъй някой ден ще скърши
              и Духа му,
ще го изстръгне - с корени! -
              от волята
              да почне пак!
От жълъд. От шишарка,
разпукана, като главня за огън,
докато стане пак
              Зелена факла
за търсещите
              смисъла в живота!


Елена Вълкова - ЕСЕНЕН САЛОН ЗА НЕПРИЗНАТИ